logo vui cười lên

Con chó đốm tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con trâu, con báo, con hổ, con bò, con hươu cao cổ, con đại bàng, con hà mã, con ngựa, con ngựa vằn, con tê giác, con sói, con chim bồ câu, con cáo, con nhím, con vượn cáo, con khỉ, con sâu, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con chó đốm. Nếu bạn chưa biết con chó đốm tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con chó đốm tiếng anh là gì
Con chó đốm tiếng anh

Con chó đốm tiếng anh là gì

Con chó đốm tiếng anh là dalmatians, phiên âm đọc là /dælˈmeɪ.ʃən/

Dalmatians /dælˈmeɪ.ʃən/

Để đọc đúng từ dalmatians rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ dalmatians rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /dælˈmeɪ.ʃən/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ dalmatians thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh chuẩn để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ dalmatians này để chỉ chung cho con chó đốm. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống chó đốm, loại chó đốm nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài chó đốm đó.

Con chó đốm tiếng anh là gì
Con chó đốm tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con chó đốm thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Dragon /ˈdræɡ.ən/: con rồng
 • Tortoise /’tɔ:təs/: con rùa cạn
 • Wild geese /waɪld ɡiːs/: ngỗng trời
 • Parrot /ˈpær.ət/: con vẹt
 • Quail /kweil/: con chim cút
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/: con chim bói cá
 • Hen /hen/: con gà mái
 • Whale /weɪl/: con cá voi
 • Gazelle /ɡəˈzel/: con linh dương
 • Mole /məʊl/: con chuột chũi
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Snake /sneɪk/: con rắn
 • Fighting fish /ˈfaɪ.tɪŋ fɪʃ/: con cá chọi
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/: con bọ hung
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Tigress /ˈtaɪ.ɡrəs/: con hổ cái
 • Pigeon /ˈpidʒən/: chim bồ câu nhà
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: con chim cánh cụt
 • Donkey /ˈdɒŋ.ki/: con lừa
 • Zebu /ˈziː.buː/: bò U (bò Zebu)
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Walrus /ˈwɔːl.rəs/: con voi biển
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: con châu chấu
 • Bird /bɜːd/: con chim
 • Mammoth /ˈmæm.əθ/: con voi ma mút
 • Fox /fɒks/: con cáo
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Bat /bæt/: con dơi
 • Sea urchin /ˈsiː ˌɜː.tʃɪn/: con nhím biển, cầu gai
 • Heron /ˈher.ən/: con chim diệc
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: con gián
 • Fish /fɪʃ/: con cá
 • Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/: con chuồn chuồn kim
 • Dinosaurs /ˈdaɪ.nə.sɔːr/: con khủng long
 • Dromedary /ˈdrɒm.ə.dər.i/: lạc đà một bướu
Con chó đốm tiếng anh là gì
Con chó đốm tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con chó đốm tiếng anh là gì thì câu trả lời là dalmatians, phiên âm đọc là /dælˈmeɪ.ʃən/. Lưu ý là dalmatians để chỉ con chó đốm nói chung chung chứ không chỉ loại chó đốm cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ dalmatians trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ dalmatians rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ dalmatians chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ okie hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang