logo vui cười lên

Con cá heo tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con cá cờ, con cá đuối, con cá thờn bơn, con sứa, con cá hồi, con cá chim, con cá thu, con cá heo, con cá hải tượng, con cá kiếm, con cá ngừ, con cầu gai, con sao biển, cá cơm, con hàu, con trai biển, con cá hề, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con cá heo. Nếu bạn chưa biết con cá heo tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con cá heo tiếng anh là gì
Con cá heo tiếng anh là gì

Con cá heo tiếng anh là gì

Con cá heo tiếng anh là dolphin, phiên âm đọc là /´dɔlfin/

Dolphin /´dɔlfin/

Để đọc đúng từ dolphin rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ dolphin rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /´dɔlfin/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ dolphin thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ dolphin này để chỉ chung cho con cá heo. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống cá heo, loại cá heo nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài cá heo đó. 

Con cá heo tiếng anh là gì
Con cá heo tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con cá heo thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Dalmatians /dælˈmeɪ.ʃən/: con chó đốm
 • Gosling /’gɔzliη/: con ngỗng con
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/: con bọ ngựa
 • Snail /sneɪl/: con ốc sên (có vỏ cứng bên ngoài)
 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Fox /fɒks/: con cáo
 • Dove /dʌv/: con chim bồ câu trắng
 • Duck /dʌk/: con vịt
 • Dog /dɒɡ/: con chó
 • Tortoise /’tɔ:təs/: con rùa cạn
 • Dromedary /ˈdrɒm.ə.dər.i/: lạc đà một bướu
 • Hen /hen/: con gà mái
 • Pig /pɪɡ/: con lợn
 • Oyster /ˈɔɪ.stɚ/: con hàu
 • Rhea /ˈriː.əz/: chim đà điểu Châu Mỹ
 • Old sow /əʊld sou/: con lợn sề
 • Cow /kaʊ/: con bò
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con bồ nông
 • Cicada /sɪˈkɑː.də/: con ve sầu
 • Elephant /ˈel.ɪ.fənt/: con voi
 • Hawk /hɔːk/: con diều hâu
 • Camel /ˈkæm.əl/: con lạc đà
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Bird /bɜːd/: con chim
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Shorthorn /ˈʃɔːt.hɔːn/: loài bò sừng ngắn
 • Chick /t∫ik/: con gà con
 • Shark /ʃɑːk/: cá mập
 • Nightingale /ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl/: chim họa mi
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con thằn lằn
 • Jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/: con sứa
 • Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: con bạch tuộc
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
Con cá heo tiếng anh là gì
Con cá heo tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con cá heo tiếng anh là gì thì câu trả lời là dolphin, phiên âm đọc là /´dɔlfin/. Lưu ý là dolphin để chỉ con cá heo nói chung chung chứ không chỉ loại cá heo cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ dolphin trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ dolphin rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ dolphin chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang