logo vui cười lên

Hoa mười giờ tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa xương rồng, hoa vi-ô-lét, hoa tầm xuân, hoa xấu hổ, hoa sữa, hoa lưu ly, hoa chùm ngây, hoa ông lão, hoa bằng lăng, hoa cúc vạn thọ, hoa đồng tiền, hoa mào gà, hoa cúc họa mi, hoa anh thảo, hoa đào, hoa bồ câu, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa mười giờ. Nếu bạn chưa biết hoa mười giờ tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa mười giờ tiếng anh là gì
Hoa mười giờ tiếng anh là gì

Hoa mười giờ tiếng anh là gì

Hoa mười giờ tiếng anh gọi là moss rose, phiên âm tiếng anh đọc là /mɔːs roʊz/.

Moss rose /mɔːs roʊz/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa mười giờ rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ moss rose rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /mɔːs roʊz/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ moss rose thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa mười giờ còn được gọi là hoa đồng hồ, cũng có loại cây sam mười giờ nên một số nơi gọi tên là rau sam mười giờ.
 • Từ moss rose để chỉ chung về hoa mười giờ chứ không chỉ cụ thể về loại hoa mười giờ nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa mười giờ nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa mười giờ đó.

Xem thêm: Bông hoa tiếng anh là gì

Hoa mười giờ tiếng anh là gì
Hoa mười giờ tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa mười giờ thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Forsythia /fɔːˈsaɪ.θi.ə/: hoa nghinh xuân
 • Michelia: hoa ngọc lan
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: hoa mai
 • Dahlia /ˈdeɪ.li.ə/: hoa thược dược
 • Coral Vine /ˈkɒr.əl vaɪn/: hoa Tigon
 • Oleander /ˌəʊ.liˈæn.dər/: hoa trúc đào
 • Lily /ˈlɪli/: hoa loa kèn (hoa huệ tây, hoa bách hợp)
 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
 • Confederate rose /kənˈfedərət rəuz/: hoa phù dung
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Crocus /ˈkroʊkəs/: hoa nghệ tây
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Peach blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: hoa đào
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: hoa tường vi
 • Lilac /ˈlaɪ.lək/: hoa tử đinh hương
 • Clematis /ˈklem.ə.tɪs/: hoa ông lão
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Plumeria /pluːˈmɛriə/: hoa đại
 • Periwinkle /ˈper.ɪˌwɪŋ.kəl/: hoa dừa cạn
 • Daisy /ˈdeɪzi/: hoa cúc họa mi
 • Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: hoa bồ công anh
 • Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/: hoa phong lữ thảo
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: hoa trạng nguyên
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: hoa thủy tiên
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: hoa dạ lan hương
Hoa mười giờ tiếng anh là gì
Hoa mười giờ tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa mười giờ tiếng anh là gì thì câu trả lời là moss rose, phiên âm đọc là /mɔːs roʊz/. Lưu ý là moss rose để chỉ chung về hoa mười giờ chứ không chỉ cụ thể về loại hoa mười giờ nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa mười giờ thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa mười giờ đó. Về cách phát âm, từ moss rose trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ moss rose rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ moss rose chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa mười giờ tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang