logo vui cười lên

Hình thất giác tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, trong tiếng anh có rất nhiều từ vựng để chỉ hình dạng. Các bài viết trước, Vui cười lên đã giới thiệu về một số hình khối như hình chữ thập (thánh giá), hình elíp, hinh vòm, hình hộp, hình nón, hình chóp, hình xoắn ốc, hình lục giác, hình trụ, hình tròn, hình kim tự tháp, hình phễu, hình bát giác, khối đa diện, hình bầu dục, hình bát diện, hình bán nguyệt, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một từ vựng tiếng anh về hình khối khác cũng rất quen thuộc đó là hình thất giác. Nếu bạn chưa biết hình thất giác tiếng anh là gì thì hãy cùng Vui cười lên tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hình thất giác tiếng anh là gì
Hình thất giác tiếng anh là gì

Hình thất giác tiếng anh là gì

Hình thất giác tiếng anh gọi là heptagon, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈhep.tə.ɡən/.

Heptagon /ˈhep.tə.ɡən/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hình thất giác rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ heptagon rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm heptagon /ˈhep.tə.ɡən/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ heptagon thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hình thất giác là một hình với bảy đoạn thẳng nối với nhau thành một vòng kín. Các đoạn thẳng này có thể có kích thước bất kỳ miễn sao chúng nối với nhau tạo thành một hình có bảy cạnh thì đều gọi là hình thất giác.
 • Từ heptagon là để chỉ chung về hình thất giác, còn cụ thể hình thất giác như thế nào sẽ có cách gọi khác nhau.

Xem thêm: Hình bát giác tiếng anh là gì

HÌnh thất giác tiếng anh là gì
HÌnh thất giác tiếng anh

Một số từ vựng tiếng anh về hình khối

Sau khi đã biết hình thất giác tiếng anh là gì thì vẫn còn có rất nhiều từ vựng tiếng anh về hình khối khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm từ vựng chỉ hình khối khác trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Polyhedron /ˌpɒl.iˈhiː.drən/: khối đa diện
 • Rectangular /rekˈtæŋ.ɡjə.lər/: hình hộp chữ nhật (cuboid)
 • Pear-shaped /ˈpeə.ʃeɪpt/: hình quả lê
 • Rectangle /’rek,tæɳgl/: hình chữ nhật
 • Dome /dəʊm/: hinh vòm
 • Sphere /sfiə/: hình cầu
 • Triangle /’traiæɳgl/: hình tam giác
 • Boxy /ˈbɒk.si/: hình hộp
 • Heptagon /ˈhep.tə.ɡən/: hình thất giác
 • Circle /'sə:kl/: hình tròn
 • Nonagon /ˈnɒn.ə.ɡən/: hình cửu giác
 • Polygon /ˈpɒl.i.ɡɒn/: hình đa giác
 • Octahedron /ˌɒk.təˈhiː.drən/: hình bát diện
 • Octagon /'ɔktəgən/: hình bát giác
 • Right-angled triangle /ˌraɪt.æŋ.ɡəld ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác vuông (US - right triangle)
 • Spiral /ˈspaɪə.rəl/: hình xoắn ốc
 • Trapezium /trəˈpiː.zi.əm/: hình thang (US – Trapezoid)
 • Oval /'ouvəl/: hình bầu dục
 • Isosceles triangle /aɪˌsɒs.əl.iːz ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác cân
 • Rhombus /ˈrɒm.bəs/: hình thoi (diamond)
 • Tubular /ˈtʃuː.bjə.lər/: hình ống
 • Decagon /ˈdek.ə.ɡən/: hình thập giác
 • Square /skweər/: hình vuông
 • Crescent /ˈkres.ənt/: hình trăng lưỡi liềm
 • Cross /krɒs/: hình chữ thập (thánh giá)
 • Semicircle /ˈsem.iˌsɜː.kəl/: hình bán nguyệt
 • Pentagon /’pentəgən/: hình ngũ giác
 • Hexagon /'heksægən/: hình lục giác
 • Ovoid /ˈəʊ.vɔɪd/: hình trứng
 • Cone /koun/: hình nón, hình chóp
 • Half-moon /ˌhɑːfˈmuːn/: hình trăng khuyết
 • Cylinder /'silində/: hình trụ
 • Heart /hɑːt/: hình trái tim
 • Star /stɑ:/: hình sao
 • Pyramid /'pirəmid/: hình kim tự tháp

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hình thất giác tiếng anh là gì thì câu trả lời là heptagon, phiên âm đọc là /ˈhep.tə.ɡən/. Lưu ý là heptagon để chỉ chung về hình thất giác chứ không chỉ cụ thể về hình thất giác như thế nào. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hình thất giác như thế nào thì cần mô tả cụ thể hơn. Về cách phát âm, từ heptagon trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ heptagon rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ heptagon chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo phiên âm sẽ phát âm chuẩn hơn. Chỉ cần bạn luyện đọc một chút là sẽ đọc được chuẩn từ heptagon ngay.Bạn đang xem bài viết: Hình thất giác tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang