logo vui cười lên

Con thỏ tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con nai, con bò rừng, con lợn rừng, con chim gõ kiến, con quạ, con cú, con ếch, con cóc, con chuột, con trâu, con hổ, con rắn, con ngựa, con dê, con khỉ, con gà, con chó, con chuồn chuồn, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con thỏ. Nếu bạn chưa biết con thỏ tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con thỏ tiếng anh là gì
Con thỏ tiếng anh là gì

Con thỏ tiếng anh là gì

Con thỏ tiếng anh gọi là rabbit, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈræbɪt/

Rabbit /ˈræbɪt/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con thỏ rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ rabbit rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈræbɪt/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ rabbit thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ rabbit để chỉ chung về con thỏ nhưng thường là nói về loài thỏ nhà – giống nhỏ di chuyển khá chậm, tai ngắn. Còn cụ thể về loài thỏ nào thì sẽ có cách gọi riêng chứ không gọi chung là rabit. Ví dụ như thỏ rừng gọi là hare, thỏ rừng con gọi là leveret, con thỏ con gọi là bunny, …

Con thỏ tiếng anh là gì
Con thỏ tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con thỏ thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Pufferfish /ˈpʌf.ə.fɪʃ/: con cá nóc
 • Vulture /ˈvʌl.tʃər/: con kền kền
 • Hare /heər/: con thỏ rừng, to hơn thỏ nhà, chạy nhanh, tai dài
 • Minnow /ˈmɪn.əʊ/: con cá tuế
 • Squirrel /ˈskwɪr.əl/: con sóc
 • Bear /beər/: con gấu
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ
 • Pigeon /ˈpidʒən/: chim bồ câu nhà
 • Camel /ˈkæm.əl/: con lạc đà
 • Bactrian /ˈbæk.tri.ən/: lạc đà hai bướu
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con nhím (ăn thịt)
 • Sea urchin /ˈsiː ˌɜː.tʃɪn/: con nhím biển, cầu gai
 • Mink /mɪŋk/: con chồn
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Stork /stɔːk/: con cò
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Millipede /ˈmɪl.ɪ.piːd/: con cuốn chiếu
 • Kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: con chuột túi
 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu Mỹ
 • Crab /kræb/: con cua
 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Skate /skeit/: cá đuối
 • Dory /´dɔ:ri/: cá mè
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Fawn /fɔːn/: con nai con
 • Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/: cá hề
 • Snail /sneɪl/: con ốc sên (có vỏ cứng bên ngoài)
 • Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: con ốc biển
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Plaice /pleɪs/: con cá bơn
 • Clam /klæm/: con ngêu
 • Mule /mjuːl/: con la
 • Killer whale /ˈkɪl.ə ˌweɪl/: cá voi sát thủ
Con thỏ tiếng anh là gì
Con thỏ tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con thỏ tiếng anh là gì thì câu trả lời là rabbit, phiên âm đọc là /ˈræbɪt/. Lưu ý là rabbit để chỉ chung về con thỏ chứ không chỉ cụ thể về loài thỏ nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con thỏ thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loài đó. Về cách phát âm, từ rabbit trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ rabbit rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ rabbit chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang