logo vui cười lên

Drake tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về Con vật trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Drake vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Drake như Drake tiếng anh là gì, Drake là gì, Drake tiếng Việt là gì, Drake nghĩa là gì, nghĩa Drake tiếng Việt, dịch nghĩa Drake, …

Vui Cười Lên
Drake tiếng anh là gì

Drake tiếng anh là gì

Drake tiếng anh nghĩa là con vịt đực.

Drake /dreik/

Để đọc đúng từ Drake trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Drake. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Con vịt tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Drake tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Drake tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Drake trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: con sâu bướm
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con nhím (ăn thịt)
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Wild boar /ˌwaɪld ˈbɔːr/: con lợn rừng (lợn lòi)
 • Gander /’gændə/: con ngỗng đực
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Snow leopard /snəʊˈlep.əd/: con báo tuyết
 • Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/: con cá vàng
 • Seal /siːl/: con hải cẩu
 • Dinosaurs /ˈdaɪ.nə.sɔːr/: con khủng long
 • Lioness /ˈlaɪənes/: con sư tử cái
 • Bear /beər/: con gấu
 • Porcupine /ˈpɔː.kjə.paɪn/: con nhím (ăn cỏ)
 • Codfish /´kɔd¸fiʃ/: cá thu
 • Dog /dɒɡ/: con chó
 • Pufferfish /ˈpʌf.ə.fɪʃ/: con cá nóc
 • Moth /mɒθ/: con bướm đêm, con nắc nẻ
 • Pheasant /ˈfez.ənt/: con gà lôi
 • Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: cá sấu thông thường
 • Mole /məʊl/: con chuột chũi
 • Elk /elk/: nai sừng tấm ở Châu Á
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/: cá trê
 • Crab /kræb/: con cua
 • Bison /ˈbaɪ.sən/: con bò rừng
 • Parrot /ˈpær.ət/: con vẹt
 • Gecko /ˈɡek.əʊ/: con tắc kè
 • Tick /tɪk/: con bọ ve
 • Mouse /maʊs/: con chuột (thường chỉ các loại chuột nhỏ)
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con thằn lằn
 • Bat /bæt/: con dơi
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Puppy /ˈpʌp.i/: con chó con
 • Blue whale /bluː weɪl/: cá voi xanh
 • Goose /gu:s/: con ngỗng (ngỗng cái)

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Drake tiếng anh là gì, câu trả lời là Drake nghĩa là con vịt đực. Để đọc đúng từ Drake cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Drake theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Drake tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang