logo vui cười lên

Con bọ ve tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con thằn lằn, con tắc kè, con thạch sùng, con mối, con dế mèn, con cánh cam, con dế chũi, con ve sầu, con bọ rùa, con giun đất, con chuồn chuồn kim, con bọ ngựa, con chim sẻ, con bọ xít, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con bọ ve. Nếu bạn chưa biết con bọ ve tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con bọ ve tiếng anh là gì
Con bọ ve tiếng anh là gì

Con bọ ve tiếng anh là gì

Con bọ ve tiếng anh gọi là tick, phiên âm tiếng anh đọc là /tɪk/

Tick /tɪk/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con bọ ve rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ tick rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /tɪk/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ tick thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ tick để chỉ chung về con bọ ve nhưng không chỉ cụ thể về loại bọ ve nào. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loài bọ ve nào thì phải gọi tên theo từng loài chứ không gọi chung chung là tick.

Con bọ ve tiếng anh là gì
Con bọ ve tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con bọ ve thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Monkey /ˈmʌŋ.ki/: con khỉ
 • Sparrow /ˈspær.əʊ/: con chim sẻ
 • Drake /dreik/ : vịt đực
 • Blue whale /bluː weɪl/: cá voi xanh
 • Plaice /pleɪs/: con cá bơn
 • Wild geese /waɪld ɡiːs/: ngỗng trời
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/: con chim bói cá
 • Jaguar /ˈdʒæɡ.ju.ər/: con báo hoa mai
 • Woodpecker /ˈwʊdˌpek.ər/: con chim gõ kiến
 • Louse /laʊs/: con chấy
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Fawn /fɔːn/: con nai con
 • Gecko /ˈɡek.əʊ/: con tắc kè
 • Dolphin /´dɔlfin/: cá heo
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Moose /muːs/: con nai sừng tấm ở Bắc Âu, Bắc Mỹ
 • Gosling /’gɔzliη/: con ngỗng con
 • Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/: con tê giác
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Bat /bæt/: con dơi
 • Sheep /ʃiːp/: con cừu
 • Hawk /hɔːk/: con diều hâu
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Dromedary /ˈdrɒm.ə.dər.i/: lạc đà một bướu
 • Zebra /ˈzeb.rə/: con ngựa vằn
 • Tabby cat /ˈtæb.i kæt/: con mèo mướp
 • Earthworm /ˈɜːθ.wɜːm/: con giun đất
 • Old sow /əʊld sou/: con lợn sề
 • Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: chuột sóc
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/: cá trê
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Beaver /ˈbiː.vər/: con hải ly
 • Snake /sneɪk/: con rắn
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
Con bọ ve tiếng anh là gì
Con bọ ve tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con bọ ve tiếng anh là gì thì câu trả lời là tick, phiên âm đọc là /tɪk/. Lưu ý là tick để chỉ chung về con bọ ve chứ không chỉ cụ thể về loài bọ ve nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con bọ ve thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loài đó. Về cách phát âm, từ tick trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ tick rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ tick chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Con bọ ve tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang